-->

Ads 720 x 90

كلمات تنتهي بحرف الالف

كلمات تنتهي بحرف الالف
كلمات تنتهي بحرف الالف

كلمات تنتهي بحرف الألف "أ" ومكونه من ثلاث احرف فقط:

حَبَا         حَتَأَ       حَتَا       حَثَا       حَجَأَ      حَجَا      حَدَأَ       حَضَا     حَدَا       حَطَأَ      حَقَا         حَكَأَ       حَمَا       حَذَا       حَرَا      حَزَأَ      حَزَأَ      حَزَا      حَسَا      حَشَأَ      حَشَا        حَصَأَ     حَصَا     حَضَأَ     حَطَا      حَفَأَ       حَفَا       حَلَأَ       حَلا       حَمَأَ       حَنَأَ         حَنَا       أَبَا         أَتَا         أَثَا         بَلا        أَخَا       أَدَا        أَرَا        أَزَا        أَسَا         أَلاَ        أَمَا        بَأَا         بَتَأ         بَخَا       بَدَأ        بَدَا        بَذَأ        بَذَا        بَرَأ          بَرَا        بَزَا        بَسَأ       بَصَا      بَظَا       بَعَا        بَكَأ        ثَرَا        ثَطَا       بَهَأَ          بَهَا        بَاءَ        تَلا        تَنَأَ         ثَدَا        ثَغَا        ثَفَأَ        ثَمَأ        جَبَأ       جَبَا         جَثَا       جَزَأ      جَحَا      جَخَا      جَدَا       جَذَا       جَسَأ      جَسَا      جَشَأ      جَعَا         جَفَأ       جَفَا       جَلا       جَنَأَ       جَاء       خَذَا       خَبَأ       خَبَا       خَتَأ       خَتَا         خَجَأ      خَذَأ       خَزَا      خَسَأ      خَشَا      خَطَا      خَفَا       خَلَأ       خَلا       خَنَا         دَرَأ       دَءَا        دَبَأ        دَجَا       دَحَا       دَسَا       دَعَا       دَفَا        دَلا        دَنَا          دَهَا       رَثَا        رَزَأ       رَفَا       رَقَأ       ذَرَأ       ذَرَا       ذَكَا        رَبَأ        رَبَا          رَتَأ        رَتَا        رَثَأ        رَجَا      رَحَا      رَخَا      رَدَأ       رَسَا      رَشَأ      رَشَا        رَصَا     رَضَا     رَطَأ      رَعَا      رَغَا      رَفَأ       رَقَا       رَكَا       رَمَأ       رَنَا          رَهَا       زَجَا      زَقَا       زَكَأ       زَكَا       زَنَأَ        زَهَا       سَبَأ       سَجَا      سَحَا        سَخَا      سَدَا       سَرَأ      شَحَا      سَرَا      سَطَا      سَفَا       سَلأ       سَلا       سَمَا         سَنَا       سَهَا       سَاء       شَبَا       شَتَا       شَجَا      شَدَا       شَذَا       شَصَا     شَطَأ        شَعَا       شَفَا       شَقَأ       شَقَا       شَكَا       شَنَأَ       صَبَأ      ضَرَا     شَهَا       صَبَا        صَحَا     صَغَا      صَفَا      ضَبَأ      ضَبَا      ضَحَا     ضَغَا      ضَفَا      ضَنَأَ      ضَنَا        ضَاء      طَبَا       طَحَا      طَخَا      طَرَأ      طَفَا       طَلا       طَمَا       طَنَأَ       طَهَا         عَبَأ       عَبَا       عَشَا      غَدَا       عَتَا       عَثَا       عَجَا      عَدَا       عَذَا       عَرَا        عَزَا      عَسَا      عَصَا     عَضَا     عَطَا      عَفَا       عَقَا       عَكَا       عَلا       عَنَا         غَثَا       غَذَا       غَرَا      غَزَا      غَسَا      غَضَا     غَطَا      غَما       فَاء        غَفَا         غَلا       فَتَا        فَثَأ        فَجَأ       فَجَا       فَحَا       فَسَأ       فَسَا       فَشَا       فَضَا        فَطَأ       فَغَا        فَقَأ        فَلا        فَهَا        قَبَا        قَتَا        قَثَا        قَحَا       قَدَا          قَرَأ       كَبَا        قَرَا       قَزَا       قَسَا       قَشَا       قَصَا      قَطَا       قَفَا        قَلا          قَمَأ        قَمَا        قَنَأَ        قَنَا        قَاء        كَثَأ        كَدَأ        كَدَا        كَرَا       كَسَا         كَشَأ       كَشَا       كَظَا       كَفَأ        كَلأ       كَمَأ       كَاء       لَبَأ         مَتَا        لَتَأ          لَجَأ       لَحَا       لَخَا       لَشَا       لَطَأ       لَطَا       لَغَا        لَفَأ        لَفَا        لَقَا             لَكَأ        لَمَأ        لَمَا        لَهَا        مَحَا       مَرَأَ       مَزَا       مَسَأ       مَسَا       مَقَا          نَدَا        مَطَا       مَعَا       مَغَا       مَكَا       مَلَأ       مَلا       مَنَأَ        مَنَا        مَاء         نَبَأ         نَبَا         نَتَأ         نَتَا         نَثَا         نَجَا       نَحَا       نَخَا       نَدَأ        نَزَأ          نَزَا        نَسَأ       نَسَا       نَشَأ       نَضَا      هَجَا       هَدَأ       نَصَا      نَطَا       نَعَا          نَقَا        نَكَأ        نَمَا        نَهَأ        نَاء        هَبَا        هَتَأ        هَتَا        هَجَأ       هَنَأَ          هَذَأ       هَذَا       هَرَأَ       هَرَا       هَزَأ       هَزَا       هَصَا     هَطَا      هَفَا        هَمَأ         هَاء       وَبَأ        وَثَأ        وَجَأ       وَزَأ       وَدَأ       وَذَأ       وَرَأَ       وَضَأ     وَمَأ.

* اختر قافيه, اسفل الصفحه ↓

كلمات تنتهي بحرف الالف والهمزه  "أ" :

يبأ    , يتنبأ   , يخبأ    , يختبأ    , يربأ    , يستنبأ   , يصبأ   , يعبأ   , ينبأ   , يتأتأ   , يرتأ    , يستأ    , يفتأ     , ينتأ     , يفثأ  , يتفاجأ   , يجأ    , يرجأ    , يفاجأ    , يفجأ    , يلتجأ     , يلجأ     , يهجأ    , يبتدأ     , يبدأ     , يردأ    , يصدأ   , يهدأ    , يبذأ    , يبرأ     , يتبرأ    , يتجرأ   , يتمرأ   , يتهرأ   , يجترأ   , يجرأ    , يخرأ    , يدرأ   , يذرأ    , يستبرأ  , يستقرأ    , يستمرأ , يطرأ   , يقرأ   , يمرأ   , ينقرأ    , يهترأ   , يهرأ    , يتجزأ   , يجتزأ   , يجزأ    , يرزأ    , يستهزأ , يهزأ    , يبسأ     , يخسأ   , يسأ ,ينسأ     , يتجشأ   , يتنشأ    , يجشأ     , يشأ    , ينشأ    , يتوضأ  , يستضأ , يضأ    , يبطأ    , يتباطأ   , يتخطأ  , يتطأطأ , يتواطأ   , يحطأ   , يخطأ   , يستبطأ  , يطأ     , يطأطأ  , يواطأ   , يوطأ    , يتدفأ    , يجفأ   , يدفأ    , يرفأ   , يستدفأ  , يطفأ    , يفأ   , يكافأ   , يكفأ    , ينطفأ   , ينكفأ    , يرقأ     , يفقأ     , يقأ     , ينفقأ    , يتكأ   , يتلكأ    , يتوكأ   , يلكأ  , ينكأ  , يتلألأ   , يتملأ   , يجلأ   , يسلأ    , يكلأ     , يلألأ    , يمتلأ    , يملأ     , يتكمأ    , يحمأ   , يظمأ    , يكمأ   , يمأ    , يهمأ   , يومأ   , يحنأ    , يدنأ    , يزنأ   , يشنأ   , ينأ    , يهنأ    , يبوأ    , يتبوأ     , يتضوأ  , يروأ   , يسوأ   , يناوأ   , ينوأ  , يتفيأ  , يتقيأ    , يتهيأ    , يشيأ    , يفيأ    , يقيأ    , يهيأ.

البأ      , اللبأ     , المخبأ  , المعبأ   , النبأ     , الوبأ    , التجأ    , الجأ        , اللجأ    , المرجأ , الملتجأ , الملجأ  , الأردأ  , الأهدأ   , الحدأ   , الصدأ  , المبتدأ  , المبدأ      , المصدأ , المهدأ  , الهدأ    , الأجرأ  , الفرأ    , المبرأ  , المقرأ  , المتجزأ , المجزأ , الرشأ      , المنشأ  , النشأ    , المتوضأ           , الأوطأ  , الخطأ  , الموطأ , الأدفأ   , الأكفأ   , الدفأ       , المدفأ   , المرفأ  , المطفأ  , الكأ     , المتكأ   , التلألأ  , الكلأ    , المكلأ  , الملأ    , الحمأ      , الظمأ   , المومأ  , المشنأ  , المهنأ   , الأسوأ  , المشيأ  , المهيأ.


كلمات تنتهي بحرف الالف المقصوره وعليها همزه  "ئ" :


يبئ  ,  يبتدئ  ,  يبدئ  ,  يبرئ  ,  يبطئ  ,  يبوئ  ,  يبيئ  ,  يتأتئ  ,  يتكئ  ,  يجئ  ,  يجترئ  ,  يجتزئ  ,  يجرئ  ,  يجزئ  ,  يجيئ  ,  يحنئ  ,  يخبئ  ,  يختبئ  ,  يخطئ  ,  يدفئ  ,  يرأرئ  ,  يرجئ  ,  يرفئ  ,  يزنئ  ,  يسئ  ,  يستبرئ  ,  يستبطئ  ,  يستدفئ  ,  يستضئ  ,  يستضيئ  ,  يستقرئ  ,  يستمرئ  ,  يستنبئ  ,  يستنشئ  ,  يستهزئ  ,  يسوئ  ,  يشئ  ,  يشيئ  ,  يضئ  ,  يضيئ  ,  يطأطئ  ,  يطفئ  ,  يظمئ  ,  يعبئ  ,  يفأفئ  ,  يفئ  ,  يفاجئ  ,  يفيئ  ,  يقئ  ,  يقرئ  ,  يقيئ  ,  يكافئ  ,  يكتلئ  ,  يكفئ  ,  يكلئ  ,  يكمئ  ,  يلألئ  ,  يلتجئ  ,  يلجئ  ,  يمتلئ  ,  يمرئ  ,  يملئ  ,  ينئ  ,  يناوئ  ,  ينبئ  ,  ينشئ  ,  ينطفئ  ,  ينفقئ  ,  ينكفئ  ,  ينيئ  ,  يهترئ  ,  يهدئ  ,  يهرئ  ,  يهزئ  ,  يهنئ  ,  يهيئ  ,  يواطئ  ,  يوطئ  ,  يومئ  ,    ,  البادئ  ,  البارئ  ,  البدئ  ,  التانئ  ,  التجئ  ,  التهانئ  ,  الجاسئ  ,  الخاسئ  ,  الخاطئ  ,  الخوابئ  ,  الخواطئ  ,  الدافئ  ,  الدانئ  ,  السيئ  ,  الشاطئ  ,  الشواطئ  ,  الصابئ  ,  الصدئ  ,  الطارئ  ,  الطوارئ  ,  الظامئ  ,  الظمئ  ,  العابئ  ,  القارئ  ,  القيئ  ,  اللآلئ  ,  اللاجئ  ,  المالئ  ,  المبادئ  ,  المبتدئ  ,  المبدئ  ,  المبرئ  ,  المبطئ  ,  المتباطئ  ,  المتبرئ  ,  المتجزئ  ,  المتخبئ  ,  المتدفئ  ,  المتفاجئ  ,  المتكئ  ,  المتكافئ  ,  المتلألئ  ,  المتلكئ  ,  المتنبئ  ,  المتهرئ  ,  المتهيئ  ,  المتواطئ  ,  المتوضئ  ,  المجترئ  ,  المجزئ  ,  المجيئ  ,  المخابئ  ,  المخبئ  ,  المختبئ  ,  المخطئ  ,  المدافئ  ,  المدفئ  ,  المرافئ  ,  المرجئ  ,  المساوئ  ,  المستضئ  ,  المستهزئ  ,  المطافئ  ,  المفاجئ  ,  المقارئ  ,  المقرئ  ,  المقيئ  ,  المكافئ  ,  الملاجئ  ,  الملتجئ  ,  الممتلئ  ,  المناوئ  ,  المنبئ  ,  المنشئ  ,  المنكفئ  ,  المهترئ  ,  المهدئ  ,  المهنئ  ,  المواطئ  ,  الموانئ  ,  الموطئ  ,  المومئ  ,  الناتئ  ,  الناشئ  ,  النسئ  ,  النواتئ  ,  النيئ  ,  الهادئ  ,  الهازئ  ,  الهانئ  ,  الهنئ  ,  الواطئ  ,  الوبئ.كلمات تنتهي بحرف الالف "ا": (بدون همزه)

 الألايا  ,  البابايا  ,  البرايا  ,  البغايا  ,  البقايا  ,  البلايا  ,  التكايا  ,  الثنايا  ,  الجدايا  ,  الحشايا  ,  الحظايا  ,  الحنايا  ,  الحوايا  ,  الخبايا  ,  الخزايا  ,  الخشايا  ,  الخطايا  ,  الخفايا  ,  الخلايا  ,  الدنايا  ,  الربايا  ,  الرزايا  ,  الرعايا  ,  الرمايا  ,  الروايا  ,  الزوايا  ,  السبايا  ,  السجايا  ,  السحايا  ,  السخايا  ,  السرايا  ,  السوايا  ,  الشظايا  ,  الشكايا  ,  الشلايا  ,  الشوايا  ,  الصبايا  ,  الصفايا  ,  الصوايا  ,  الضحايا  ,  الطوايا  ,  العرايا  ,  العشايا  ,  العطايا  ,  العظايا  ,  الغدايا  ,  القرايا  ,  القصايا  ,  القضايا  ,  المرايا  ,  المزايا  ,  المطايا  ,  الملايا  ,  المنايا  ,  النقايا  ,  النوايا  ,  الهدايا  ,  الهوايا  ,  الوصايا  ,  الولايا.


وكذلك كلمات معظمها معربه مثل:

 بابا  , ربا , سامبا , شوربا , أتلانتا , باستا , دلتا , فانتا , أوميجا , خواجا , عرجا , عوجا  , الفلوجا , مانجا , نينجا , هوجا , هيجا , يوجا ,باندا , برمودا , صودا , ميرندا , هويدا , بوذا , يهوذا , أوبرا , أوركسترا , بيرا , فياغرا , كاميرا , كليوباترا , كوبرا  , كوليرا, مرمرا ,أنفلونزا , بلازا , بيتزا , فيزا ,موناليزا , باهاسا, كوسا , ناسا , نمسا, باشا , رشا, كاتيوشا , صلصا, بطاطا, أغا , يوغا , فيفا, بازوكا , فودكا , كوكا , مزيكا , موكا , ميكانيكا , شوكولا, غوريلا, فانيلا , فورمولا , كوالا , مارتديلا , بانوراما , باهاما , براغما , بلازما , بلاسما , بورما , بيجاما , أونروا , بابايا , باكتيريا , باميا  , بسيكولوجيا , بويا , بيوغرافيا , بيولوجيا , تراجيديا , تكنولوجيا , جغرافيا , الزلابيا , تونا , سيمفونيا , شامبانيا , صويا  , دلعونا , روزانا , فاصوليا , فانتازيا , فوبيا , كافتيريا , كلونيا , كوميديا , مافيا , مايا , كنانا , ملاريا , ملتميديا , مليشيا , ميجانا , هستيريا , همالايا , دراخما , دراما , يوحنا , سيجما , سينما , شاورما.

كلمات تنتهي بحرف الالف المقصوره:

كلمات تنتهي بـحرف الباء والالف المقصوره
يأبى  , يؤبى   , يتخبى  , يتربى  , يتصابى , يتصبى , يتغابى  , يجبى   , يجتبى  , يحابى  , يحبى  , يحتبى , يخبى  , يربى , يزبى   , يسبى   , يستخبى , يستغبى , يصبى  , يطبى  , يعبى  , يغبى   , يقبى   , يكبى    , يلبى   , ينبى   , يهبى. الأغبى  , الجربى , الحبى  , الحرابى  , الحلبى  , الدبى  , الربى  , الركبى , الزبى  , الطوبى  , العتبى  , العقبى , الغضابى , الغضبى , القربى , الكبى , المجبى , المجتبى , المربى , النهبى.كلمات تنتهي بـحرف التاء والالف المقصوره

يؤتى    , يتأتى    , يرتى   , يستفتى    , يشتى   , يعتى    , يفتى    ,  يمتى.  السبتى  , الشتى  , الفتى   , المأتى  , المشتى , الموتى.

كلمات تنتهي بـحرف الثاء والالف المقصوره

يؤثى , يجثى  , يحثى  , يرثى  , يعثى  , يغثى.  الأنثى  , الثى  , الخنثى  , اللثى  , المجثى.

كلمات تنتهي بـحرف الجيم والالف المقصوره


يتحاجى , يتدجى  , يترجى , يتناجى  , يتهاجى , يتهجى  , يحاجى , يحجى  , يدجى  , يرتجى  , يرجى  , يزجى  , يستنجى , يسجى  ,  يشجى  , يفجى   , يناجى  , ينجى  , يهاجى  , يهجى  , يوجى.  الدجى  , السجى , المرتجى  , المرجى  , المزجى  , المسجى  , المنجى , النجى.

كلمات تنتهي بـحرف الحاء والالف المقصوره

يتلاحى , يتمحى  , يتنحى  , يتوحى  , يدحى   , يرحى  , يستحى , يستوحى , يسحى  , يصحى , يضحى , يقحى   , يلتحى  , يلحى   , يمحى   , ينتحى  , ينحى   , يوحى 


كلمات تنتهي بـحرف الخاء والالف المقصوره

 يؤخى  , يتأخى  , يتراخى , يتوخى  , يرتخى , يرخى  , يسترخى  , يسخى  , ينتخى.  الأضحى  , التحى  , الجرحى           , الرحى  , الصباحى  , الصبحى  , الضحى  , الفرحى , الفصحى   , القرحى   , اللحى  , المرحى  , المستوحى   , المضحى   , المنحى , الموحى  , الوحى  , السخى , المتوخى.
كلمات تنتهي بـحرف الدال والالف المقصوره

 يؤدى   , يبادى   , يبدى  , يتبادى  , يتبدى   , يتحدى  , يتردى  , يتصدى , يتعادى  , يتعدى   , يتغدى  , يتفادى  , يتمادى  , يتنادى  , يتندى  , يتهادى  , يتهدى  , يجدى  , يحدى  , يدى  , يرتدى , يردى  , يزدى  , يستجدى  , يستعدى , يستهدى , يسدى  , يشدى  , يصدى  , يعادى  , يعتدى  , يعدى  , يغدى  , يفادى  , يفتدى  , يفدى  , يقتدى , يقدى  , يكدى  , يمادى  , ينادى  , ينتدى  , يندى  , يهادى  , يهتدى  , يهدى  , يودى.  الأجدى , الأهدى , الإحدى , البردى , الجمادى  , الجهادى  , الردى  , السدى  , السعادى  , الصدى , العبدى  , العدى  , العمدى    , الفدى   , الفرادى  , الفسدى , المؤدى , المدى  , المعتدى  , المغدى , المفدى  , المقتدى , المنادى , المنتدى , المندى  , المهتدى  , المودى , الميدى  , الندى  , الهدى.

كلمات تنتهي بـحرف الذال والالف المقصوره

يؤذى  , يتأذى  , يتحاذى  , يتحذى  , يتغذى  , يحاذى , يحتذى , يحذى  , يشذى  , يعذى   , يغتذى  , يغذى  , يقذى   , يلذى   , يهذى.  الأذى  , الجذى  , الشذى  , القذى  , المحتذى  , المغذى.


كلمات تنتهي بـحرف الراء والالف المقصوره

 يؤرى  , يبارى  , يبرى   , يتبارى  , يتبرى  , يتجارى , يتحرى  , يتذرى  , يتسرى , يتشرى , يتعرى  , يتمارى , يتوارى , يتورى  , يثرى   , يجارى , يجرى  , يحرى  , يدارى  , يذرى  , يرى  , يزدرى , يزرى  , يستشرى  , يستقرى  , يسرى  , يشترى , يشرى  , يضرى , يطرى  , يعترى  , يعرى   , يغرى  , يفترى  , يفرى  , يقترى  , يقرى  , يكارى  , يكترى  , يكرى  , يهرى   , يوارى  , يورى.  الأحرى   , الأخرى  , الأسارى  , الأسرى  , البدرى , البرى  , البشرى , البصرى  , البغارى   , الثرى   , الحبارى  , الحبرى , الحرى , الحفرى  , الحوارى  , الحيارى   , الحيرى , الخرى , الخورى  , الذكرى, السعرى  , السكارى  , السكرى   , السهارى  , الشرى , الشعرى  , الشورى   , الصحارى  , الصرى  , الصغرى  , الضرى  , العذارى   , العرى  , العسرى   , العقرى  , العمرى  , الغيارى   , الغيرى , الفرى  , القرى  , القصارى  , القصرى  , الكبرى , الكرى  , الكسرى   , الكمثرى   , المجرى  , المدارى  , المدرى , المذرى , المرورى  , المزدرى , المزرى  , المسرى  , المشترى  , المعرى  , المغرى  , المهارى   , النصارى  , الهوارى  , الورى  , اليسرى.


كلمات تنتهي بـحرف الزاي والالف المقصوره


يتعازى , يتعزى , يتنزى  , يتوازى , يجازى , يجزى  , يخزى  , يعزى   , يغزى   , ينزى   , يوازى. الجزى , الضيزى  , العزى  , الغزى  , المعزى  , المغزى.

كلمات تنتهي بـحرف السين والالف المقصوره

يأسى  , يؤسى  , يتأسى  , يتحسى , يتقسى  , يتكسى  , يتماسى , يتمسى  , يتناسى  , يتنسى  , يجسى  , يحتسى , يحسى  , يرسى  , يعسى   , يفسى   , يقاسى  , يقسى   , يكتسى  , يكسى   , يمسى   , ينسى   , يواسى.  الأسى  , الأقسى , الأنسى , الإسى  , البؤسى , الحسى , العيسى , الفرسى   , الكسى  , الكوسى   , الكيسى , المرسى   , المقسى , الموسى   , النعسى.

كلمات تنتهي بـحرف الشين والالف المقصوره

 يتحاشى , يتحشى , يتخشى , يتعشى  , يتغشى  , يتفشى  , يتلاشى , يتماشى    , يتمشى  , يتوشى  , يحاشى , يحشى  , يخشى  , يرتشى , يرشى  , يستغشى  , يشى  , يعشى   , يغشى   , يفشى   , يلاشى  , يمشى   , ينتشى  , ينشى   , يواشى  , يوشى.   الأعشى  , الأغشى  , الحشى , الرشى , الشى   , العشى  , العطشى   , المحشى    , المغشى   , الممشى  , المنشى  , الموشى.


كلمات تنتهي بـحرف الصاد والالف المقصوره


يتعاصى  , يتعصى  ,  يتقصى  ,  يتواصى  , يحصى , يخصى , يستعصى  , يستقصى  , يستوصى  , يصى   , يعصى , يقصى  , ينصى  , يوصى.  الأقصى  , الحصى   , الخصى   , العصى.

كلمات تنتهي بـحرف الضاد والالف المقصوره


يتراضى , يترضى  , يتغاضى  , يتفضى , يتقاضى  , يتقضى , يتمضى , يرتضى  , يرضى  , يسترضى , يغضى , يفضى  , يقاضى ,  يقضى  , ينضى.  الرضى  , الغضى , الفوضى  , القضى , المرتضى , المرضى  , المقتضى  , الممضى .


كلمات تنتهي بـحرف الطاء والالف المقصوره

يتخطى , يتعاطى , يتعطى , يتغطى  , يتلطى , يتمطى , يتوطى , يخطى  , يستعطى  , يسطى  , يعاطى  , يعطى  , يغطى  , يلطى   , يمتطى  , يمطى. الأرطى  , الخطى , الخيطى   , الطى   , المرطى   , المعطى  , المغطى   , الممتطى  , الوسطى.


كلمات تنتهي بـحرف الظاء والالف المقصوره

 يتلظى  , يحظى  , يشظى  , يقاظى  , يقظى  , يلتظى  , يلظى.  التظى  , الشظى , اللظى  , المشظى   , اليقظى.


كلمات تنتهي بـحرف العين والالف المقصوره


يتداعى , يتراعى , يتناعى  , يداعى  , يدعى   , يراعى , يرعى  , يستدعى  , يسترعى , يسعى  , يفعى  , يقعى   , يمعى   , ينعى    , يوعى.  الأفعى  , الأوعى , الجوعى   , الرجعى   , الشبعى , الصرعى  , القرعى , المدعى , المرعى  , المستدعى  , المسعى.


كلمات تنتهي بـحرف الغين والالف المقصوره


 يبتغى  , يبغى  , يتناغى  , يثغى  , يرغى  , يصغى , يطغى  , يلغى  , يناغى  , ينغى.  الرغى , المبتغى , المبغى , الملغى , الوغى.


كلمات تنتهي بـحرف الفاء والالف المقصوره


 يتجافى , يتحفى , يتخفى  , يتشفى  , يتصافى , يتصفى , يتعافى  , يتقفى  , يتلافى  , يتنافى  , يتوفى  , يجافى  , يجفى , يحتفى  , يحفى  , يختفى  , يخفى  , يرفى  , يزفى  , يستخفى  , يستشفى ,  يستوفى  , يسفى  , يشفى  , يصافى , يصطفى  , يصفى  , يضفى  , يطفى  , يعافى , يعفى  , يغفى , يقتفى  , يقفى  , يكتفى  , يكفى  , يلفى , ينافى  , ينتفى  , ينفى  , يهفى  , يوافى  , يوفى.  الأوفى , الحلفى , الزلفى     , الزوفى , الطفى  , العفى   , القفى   , الكفى   , اللهفى  , المتوفى  , المحتفى   , المستشفى  , المستصفى   , المستوفى   , المشفى , المصطفى   , المصفى   , المعافى , المعفى , المقفى  , المنفى.

كلمات تنتهي بـحرف القاف والالف المقصوره

 يبقى  , يتبقى   , يتراقى  , يترقى  , يتساقى  , يتسقى  , يتقى  , يتلاقى  , يتلقى  , يتنقى  , يتوقى  , يحقى  , يرتقى  , يرقى , يزقى  , يساقى   , يستبقى , يستسقى  , يستقى  , يستلقى , يسقى  , يشقى , يلاقى  , يلتقى  , يلقى  , ينتقى  , ينقى  , يوقى.  الأبقى  , الأتقى  , الأرقى , الأشقى , الأنقى  , التقى   , الحلقى , الحمقى , الرقى  , الغرقى , اللقى   , المرتقى  , المستسقى  , المستقى  , المسقى , الملتقى , الملقى  , المنتقى , المنقى  , الموسيقى  , الوثقى.


كلمات تنتهي بـحرف الكاف والالف المقصوره


يبكى  , يتباكى  , يتحاكى , يتزكى  , يتشاكى , يتشكى , يحاكى , يحكى , يذكى , يركى  , يزكى , يستبكى , يشتكى  , يشكى  , يلكى  , يمكى  , ينكى  , يوكى.  الأذكى , الكى , المبكى , المشتكى.

كلمات تنتهي بـحرف اللام والالف المقصوره


 يؤلى  , يبالى  , يبتلى  , يبلى  , يتبلى  , يتتالى , يتجلى  , يتحلى , يتخلى  , يتدلى , يتسلى  , يتصلى , يتطلى  , يتعالى  , يتعلى  , يتغالى  , يتفلى , يتلى  , يتوالى  , يتولى  , يجتلى , يجلى  , يحلى  , يختلى  , يخلى  , يدلى  , يستجلى , يستحلى  , يستعلى , يستغلى , يستولى , يسلى  , يصطلى , يصلى , يطلى , يعتلى  , يعلى , يغالى  , يغلى  , يفلى  , يقلى , يكتلى  , يكلى  , يملى , يوالى , يولى.  الأحلى , الأعلى , الأغلى , الألى  , الأولى  , البلى   , التلى  , الثكالى , الثكلى , الجذلى , الحبالى , الحبلى  , الحلى  , الخلى  , الدفلى  , الدلى  , الرجالى  , السفلى , السلى  , الطلى  , العجلى , العلى , الفضلى  , القتلى  , القلى  , الكسالى  , الكسلى , الكلى  , المبتلى , المثلى  , المجلى , المحلى , المدلى  , المستولى  , المصطلى , المصلى  , المعالى , المعلى , المقلى  , المولى , النحلى  , الهزلى.


كلمات تنتهي بـحرف الميم والالف المقصوره


 يتامى  , يتحامى , يترامى , يترمى  , يتسامى , يتسمى  , يتعامى  , يتعمى  , يتنامى  , يتنمى  , يحامى   , يحتمى  , يحمى  , يدمى , يذمى , يرتمى  , يسامى  , يسمى  , يطمى  , يظمى  , يعمى  , يغمى   , يلمى  , ينتمى   , ينمى  , يهمى.  الأسمى  , الأعمى  , الأيامى , الجزمى  , الحرمى   , الحسمى  , الحمامى  , الحمى  , الدمى  , السلامى  ,  العظمى  , العمى  , القدامى , اللمى   , المرمى , المسمى  , المعمى , المغمى , المى  , الندامى , النشامى  , النعامى , النعمى , النمى  , النومى  , الهرمى , الهيمى , الوحامى  , الومى  , اليتامى.


كلمات تنتهي بـحرف النون والالف المقصوره

 يؤنى , يبتنى , يبنى  , يتأنى , يتبنى  , يتثنى , يتجنى , يتدانى , يتدنى , يتسنى , يتعنى , يتغانى  , يتغنى , يتفانى , يتكنى , يتمنى   , يتوانى , يثنى , يجانى , يجتنى , يجنى  , يحنى , يخنى  , يدانى , يدنى  , يرنى  , يزنى , يستثنى , يستغنى , يسنى , يضنى  , يعانى , يعتنى , يعنى  , يغتنى , يغنى , يفنى  , يقتنى  , يقنى  , يكنى , يمتنى , يمنى , يهنى , يونى. الأدنى  , الأغنى , الأنى , البنى , البوتانى  , الجنى , الحزانى  , الحسنى , الخنى  , الدنى  , الزنى , السكنى  , السمانى  , الضنى , الغنى  , القنى  , الكنى  , المبنى , المتبنى , المثنى , المحنى  , المستثنى  , المستغنى  , المضنى  , المعنى , المغنى , المقتنى , المكنى  , المنحنى , الهنى  , الوسنى , الونى , اليمنى.


كلمات تنتهي بـحرف الهاء والالف المقصوره


يباهى  , يبهى , يتباهى , يتشهى , يتلاهى , يتلهى  , يتماهى  , يتناهى  , يجهى  , يداهى  , يدهى  , يرهى  , يزدهى , يزهى  , يساهى  , يسهى   , يشتهى  , يشهى  , يضاهى , يضهى , يطهى  , يقهى  , يلتهى  , يلهى  , يمهى  , ينتهى , ينهى  , يوهى.  الأبهى  , الأدهى , الأشهى , التهى  , السهى  , الطهى  , المشتهى  , المطهى  , المقهى , الملهى , المنتهى , المنهى  , النهى  , الهى  , الولهى.


كلمات تنتهي بـحرف الواو والالف المقصوره


 يؤوى , يتداوى , يتروى , يتساوى , يتقاوى , يتقوى , يتلوى , يتهاوى , يتوى  , يثوى  , يجوى  , يحتوى , يحوى , يخوى , يداوى , يدوى , يذوى , يرتوى , يرعوى , يروى  , يزوى  , يساوى , يستقوى  , يستهوى  , يستوى , يسوى  , يشتوى , يشوى  , يصوى ,  يضوى , يطوى  , يعوى , يغوى , يقوى , يكتوى  , يكوى , يلتوى  , يلوى , ينوى , يهوى.  الأتاوى , الأحوى , الأقوى , الأوى , البلوى  , التقوى  , التوى  , الثوى  , الجدوى  , الجهوى  , الحلوى , الخوى , الدجوى  , الدعاوى  , الدعوى , الدوى , الرشاوى  , الرضوى  , الرعوى , الرغاوى  , الروى  , الزوى  , السخاوى , السلوى , السوى , الشروى  , الشكاوى  , الشكوى  , الشهاوى  , الشوى , الصوى  , الطوى  , العدوى , العطوى , العلاوى  , العلوى , العوى  , الفتاوى , الفتوى , الفحوى , القروى , القصوى  , القوى  , الكوى , اللوى   , المأوى , المثوى , المحتوى  , المروى , المستوى , المقوى , المكوى , الملوى , المهوى , النجوى , النشاوى  , النشوى , النوى , الهراوى , الهوى  , الوى.

كلمات تنتهي بـحرف الياء والالف المقصوره

 يحيى   , يستحيى   , يعيى.

كلمات تنتهي بـحرف الهمزه والالف المقصوره

 الرؤى  , النؤى.

أختر قافية

أحدث الأقدم

Related Posts

تعليقان (2)

  1. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف
  2. أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.

    ردحذف

إرسال تعليقالاشتراك في القائمة البريدية